Hukuki Statü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

– 3388 Sayılı Kuruluş Kanunu,
– TSKGV Senedi,
– 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
– 4857 Sayılı İş Kanunu,
– Vakıflar hakkındaki tüzük ve kendi iç mevzuatı olan TSKGV Genel Müdürlük Yönetmeliği ve 14 adet yönerge hükümlerine göre yönetilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, İlgili kanunlardaki hükümler çerçevesinde;

– Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),
– Bağış ve yardımlardan dolayı veraset ve intikal vergilerinden,
– Yapılacak her türlü muamelelerden dolayı, damga vergisinden muaftır.
– Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılacak bağış ve yardımlar, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Bu bağışlar ve yardımlar, Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahından indirilebilir.