TSKGV Hakkında

Amacımız;

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın amacı, 3388 sayılı Kanun ile; “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Misyonumuz;

Büyük Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünü sürdürmek ve güçlendirmek, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılması amacıyla, yeni yatırımlar yapmak, sermayedarı olduğu şirketlerinin etkin gözetimini, stratejik yönlendirilmesini, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak savunma sanayiinde gerekli yetenekleri kazanmalarına, sürdürülebilir büyümelerine ve hisse değerlerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz;

Büyük Türk Milletinin bağışlarını, şirketlerden elde ettiği kâr paylarını ve diğer Vakıf gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi için etkin bir şekilde kullanabilen, güçlü bir kurumsal kimliğe ve sağlam bir mali ve/veya finansal yapıya sahip olan, 

Aynı zamanda yerli, milli ve özgün ürünleri ile uluslararası pazarlarda rekabet etmeyi başaran şirketleriyle Ülke savunma sanayiinin gelişmesine katkıda bulunan bir Vakıf olmayı sürdürmektir.