ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA

1. ASPİLSAN Enerji hakkında bilgi verir misiniz?

Kayserili hayırseverlerin bağışları ve emekleriyle ülkemizin batarya ve pil ihtiyacını gidermek için 1981’de kurulan ASPİLSAN Enerji, yerli ve milli üretim atağını destekleyen, Türk savunma sektörünün önemli aktörlerinden bir tanesidir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji; batarya sistemleri, şarj cihazları, Ni-Cd uçak/helikopter aküleri, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç bataryaları, elektronik kart üretimi alanında faaliyetlerine devam etmektedir. 300 üzerinde batarya, 30 üzeri uçak ve helikopter aküsü, 20 şarj cihazı ASPİLSAN’ın ürün yelpazesini oluşturmaktadır. Bu faaliyetlerini Kayseri, İstanbul ve Ankara’daki üç ayrı AR-GE merkezi desteğiyle sürdürmekte olan bir firmadır.

ASPİLSAN Enerji, yalnızca savunma sanayii değil aynı zamanda sivil sektörde de ciddi bir oyuncu konumundadır. Özellikle son 5 yılda yaptığı çalışmalarla savunma sektörün dışında da çalışmalarına devam etmektedir. Otomotiv, sivil havacılık, medikal ve robotik sistemler gibi farklı alanlarda bilinir firmalarla iş birliği içerisinde ürünler geliştirmekte ve üretmektedir. 

Ürünleri için ise en temel bileşen olan ve Türkiye’de seri üretimi yapılmayan Lityum-İyon pillerin ülkemizde üretilerek ürünlerdeki yerlilik ve millilik oranının önemli ölçüde artırmak ve ithalatı azaltmak için yeni bir yatırım yapmaktadır. Ülkemizde Lityum-İyon pil üretimini gerçekleştirerek hem kendi ürünlerinde hem de pil ve batarya kullanan üreticilerin yerlilik oranlarını önemli ölçüde artıracak ve yerli savunma sektörünü daha etkin destekleyecek bir yatırım özelliği taşımaktadır. Bu konuda da 1981’de kurulduğu gündeki misyonu gibi ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, bu çözümleri yerli ve milli olarak sağlayacak bir tesis kurmaktadır. Bu tesis ile kazanılacak en önemli yetenek, bu yatırım yapılırken yalnızca üretme kabiliyeti kazanımı değil aynı zamanda tasarım ve geliştirme kabiliyetine de sahip olunmasıdır. Bu sayede yalnızca pil üretilmeyecek aynı zamanda pil teknolojisini de geliştirecek yeteneklere de sahip olunacaktır. 

Toplam 25.000 m2 kapalı alana kurulacak olan tesis; pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge Merkezi, İdari tesisleri bünyesinde barındıracaktır. Pil üretim kısmında üretilecek ilk ürünler NMC-Grafit kimyasında, 18650 ve 21700 boyutlarında silindirik tipte olacaktır.

2. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın Ulusal Savunma Sanayindeki rolü hakkında görüşleriniz?

Ülkemiz yerli ve milli ürünler konusunda son dönemde özellikle savunma sanayinde önemli bir yere gelmiştir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın önemi ve rolü tartışmasız çok büyüktür.  Bugüne kadar ulusal savunma sanayi alanında stratejik birçok yatırımlar gerçekleştirmiş, bu yatırımlar vesilesi ile de hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi, hatırı sayılır şirketlerin var olmasına önderlik etmiştir. Hâlihazırda, kuruluş amacı Kanun ile “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiş olan bir vakıf olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Bağlı Ortaklıkları ile birlikte Türk Savunma Sanayiini büyük bir ivme ile sürekli ileriye taşımaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağlı Ortaklıklarından ASPİLSAN Enerji’de buna önemli katkılarda bulunmaktadır. ASPİLSAN Enerji savunma sistemlerinin günümüzde çok önemli hale gelen enerji ihtiyaçlarını karşılayan bataryalarını yerli ve milli olarak üretmektedir. Harp silah ve araçlarının yerli olarak üretilmesine ve idamesine ciddi bir katkı sağlamaktadır. Üretimde kullanılan malzemelerin mümkün olanlarının tamamı yerli üreticilerimizden tedarik edilmektedir. Yerli hazır ürünler bulunamaması halinde yapabileceğine inanılan yerli üreticilerle birlikte çalışarak ürünü yerlileştirme çalışmaları yapılmaktadır.  Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın etkin desteği ile, geleceğe yönelik yaptığı çalışmalar ile ASPİLSAN Enerji de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın Ulusal Savunma Sanayindeki rolünü kararlı ve etkin olarak destekleme gayretindedir. 

3. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile ilgili görüşleriniz?

IDEF Fuarı özellikle, büyüme sürecindeki ASPİLSAN Enerji için dünyanın en büyük uluslararası savunma sanayi şirketleri bu fuarda buluşmak, günümüzdeki teknolojik ürünleri ve gelişmeleri yakından öğrenmek ve potansiyel işbirliği ve çok yönlü entegrasyonları geliştirmek açısından son derece önemlidir. İDEF Fuarı dünyanın sayılı savunma sanayi fuarlarından birisidir. Fuar her geçen yıl daha fazla katılımla alanında ulaşılması güç bir yere gelmiştir. Tüm dünyadan ziyaretçileri ile katılan firmalara iyi bir zemin oluşturmaktadır. Bu firmaların yanı sıra ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’ler başta olmak üzere her türden üreticiler ürünlerini pazara sunmakta, OEM’lerle buluşmakta hem ülke için iş birliği hem de uluslararası işbirlikleri için İDEF Fuarı bulunmaz bir fırsat yaratmaktadır. ASPİLSAN Enerji olarak da biz bu fuarda özellikle silahlı kuvvetleri mensupları ve firmalarla iletişim kurma fırsatı yakalıyoruz. Bu sayede onların talepleri ve isterlerini anlama ve onlara yönelik ürün geliştirme fırsatı buluyoruz. Ayrıca ihracat için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Ülkemizin jeopolitiği düşünüldüğünde, Aspilsan Enerji olarak IDEF Fuarının bir çok açıdan çok önemli bir platform olduğunu değerlendiriyoruz.

4. Şirketinizde yaptığınız AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

ASPİLSAN Enerji, son dönemde TSKGV ve VBO’ların maddi ve manevi destekleri ile hızla büyüyerek Ar-Ge altyapısı ve makine parkına yapılan yatırımlarla yeni yetenekler kazanmıştır. Enerji depolamaya yönelik malzeme, elektrokimya, makine, elektrik, elektronik ve yazılım teknolojilerinde liderlik hedeflemektedir. ASPİLSAN Enerji’nin bu doğrultuda kurulmuş 3 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Bu Ar-Ge merkezlerinde elektriksel, mekanik, yazılım ve malzeme tasarımları üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kayseri’de şirket merkezi ve üretim tesisi ile aynı çatı altında bulunan Ar-Ge Merkezimizde ağırlıklı olarak elektronik, yazılım ve mekanik tasarım çalışmaları yürütülmektedir. Batarya yönetim sistemleri, çeşitli kimyalarda batarya paketleri, şarj cihazları ve güç elektroniği tabanlı sistem tasarımları geliştirilmektedir. 

Ankara Tasarım Ürün Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Müdürlüğü, enerji teknolojilerinin temelinde ve merkezinde yer alan elektrokimya ve malzeme çalışmalarının yapılmasına yönelik olarak Ankara ODTÜ Teknokent yerleşkesinde kurulmuştur. Bu kapsamda, pil hücrelerinin temel bileşenleri olan katot, anot malzemeleri ile elektrolit çözeltileri kimyasal teknikler kullanılarak güncel ve yeni nesil pil sentezleme çalışmaları yürütmektedir. 

İstanbul Ar-Ge Merkezinde Deniz Platform Bataryaları, Yakıt Hücreleri ve Hidrojen Teknolojileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. İstanbul Ar-Ge merkezinin öncelikli misyonu katalizör tozu, membran, membran elektrot takımı (MEA), gaz difüzyon tabakası (GDL), bipolar plaka gibi kritik yakıt pili bileşenleri ile yakıt pillerini bütünüyle yerli ve milli olarak Türkiye’de üretilir hale getirmektir. Bu misyon içerisinde yetkin Ar-Ge personeliyle birlikte faaliyetlerine devam etmektedir.