İŞBİR Yatırımının İlk Adımlarını Attı!

Türkiye’nin ilk Alternatör ve Jeneratör Fabrikası olan İŞBİR,  üretim faaliyetlerinin giderek artması, mevcut üretim hattının yetersiz gelmesi ve üretim hattının modernizasyonu kapsamında 15 Ağustos 2017 tarihinde Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 31.500 m² lik arsa tahsis imza protokolü gerçekleştirmiştir. Mimari projesi tamamlanmış ve 5 Temmuz 2018 tarihinde inşaat ruhsatı alınmıştır. İŞBİR in yapacağı yatırımın iki aşamada yapılması planlanmış, ilk aşaması olan ilk harfiyat çalışması 23 Ocak 2019  tarihinde  İŞBİR ve DEA firması katılımlarıyla  gerçekleşmiştir. İkinci aşaması olan üst yapı inşaat çalışmaları hafriyat çalışmaları akabinde gerçekleştirilecektir. Tüm bu sürece paralel olarak, yatırım kapsamında olan  yeni makine ve teçhizat alımları ile ilgili süreç devam etmektedir.