Sıkça Sorulan Sorular


TSKGV 3388 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu” ile kurulmuştur. Kanunla kurulmasını müteakip tıpkı diğer Vakıflar gibi Türk Medeni Kanununda belirtilen süreçler tamamlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. TSKGV 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre faaliyet gösteren bir “özel hukuk tüzel kişisi”dir. Herhangi bir kamu kurumuyla organik bir bağı bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, yaptıkları planlama dahilinde,

Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından ise her yıl denetlenmektedir.

Ayrıca Vakıf Mütevelli Heyeti, lüzum gördüğü hallerde de denetleme yaptırabilir.

Halen üniversitede öğrenim gören öğrenciler, kendi bölümleri ile ilgili staj başvurularını Vakıf şirketlerinin WEB sayfalarından yapabilirler. İlgili WEB sayfalarında; staj şartları, kontenjan, staj dönemleri vb. bilgiler yer almaktadır.

TSK Güçlendirme Vakfı resmi web sayfası “Bağış Hesap Numaraları” bölümünde belirtildiği üzere; T.İş Bankası Çankaya Şubesi, Akbank Başkent Kurumsal Şubesi üzerinde açılmış TL, USD ve EURO bağış hesapları bulunmakta ayrıca Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi, Ziraat Katılım Bankası Kızılay Şubesi, Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi, Garanti Bankası Maltepe Şubesi, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi ve Vakıflar Bankası Merkez Şubesinde açılmış olan TL bağış hesapları kullanılmaktadır.

Vakfımıza yapılacak bağışlar internet sitemizde ayrıntıları yer alan bankaların şubesinden, internet bankacılığından, telefon bankacılığından ve ATM cihazlarından masrafsız şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Her türlü nakit bağış kabul hizmetleri ayrıca TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı (ANKARA) ile TSK Güçlendirme Vakfı Bölge Temsilcilikleri (İSTANBUL, İZMİR ve MERSİN) tarafından adres ve iletişim bilgileri resmi web sayfamızda açık olarak verilen merkezlere gidilerek Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylı bağış makbuzu karşılığında yapılabilmektedir.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Temsilcilikleri haricinde, hiçbir kişi, kurum / kuruluşun Vakıf adına bağış kabul etme, bağış karşılığı makbuz kesme ve bankalarda bağış hesabı açma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan iletişim bilgileri (0312-468 87 88) vasıtasıyla bizlere ulaşarak yapmış olduğunuz değerli bağışınızın bağış hesaplarımıza geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca bağışçılarımızın telefon numarasının bilinmesi halinde kısa mesaj (SMS) yolu ile bağışınızın Vakfımıza ulaştığına dair bilgi ve teşekkür mesajı gönderilmektedir.

Yaptığınız bağış banka görevlisi tarafından bağış modülünden girilmemiş ise adresiniz Vakfımızca öğrenilemeyecek, yalnızca adınız ve yaptığınız bağış miktarı bilinecektir. Vakfımız personeli ile yaptığınız görüşmede adresinizi bildirdiğiniz takdirde, hak ettiğiniz belge ve ödülünüz en kısa sürede tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bağış yaptığınız ayın sonlanmasını müteakip diğer ayın sonuna kadar belge ve ödülünüz adresinize ulaşmamış ise lütfen internet sitemizde yer alan iletişim bilgileri (0312-468 87 88) vasıtasıyla TSK Güçlendirme Vakfı Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünü arayınız. Muhtemelen Banka tarafından adresiniz bağış modülünden girilmemiş ve adres bilgileriniz Vakfımıza iletilmemiştir. Bu nedenle hak ettiğiniz belge veya ödülünüz tarafınıza gönderilememiştir. Lütfen TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünü arayarak adresinizi bildiriniz.

Vakfımızda üyelik sistemi mevcut değildir. Üyelik aidatı da alınmamaktadır.

Taşınmaz bağışları; tam mülkiyet, çıplak mülkiyet veya vasiyetname yolu ile yapılabilmektedir.

Taşınmazın tam mülkiyetinin bağış yapılması halinde, taşınmazın mülkiyeti ile birlikte kullanım hakkı da Tapu Sicil Müdürlüğünde Vakfa devredilmekte ve bağışlayanın taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı kalmamaktadır.

Taşınmazın çıplak mülkiyetinin bağış yapılması halinde ise taşınmazın mülkiyeti, kullanım hakkının vefatına kadar bağışlayanda kalması koşuluyla Tapu Sicil Müdürlüğünde Vakfa devredilmektedir. Ayrıca, bağışçı tarafından talep edilmesi halinde, taşınmazın yalnızca anne, baba ve/veya eşi tarafından vefatına kadar kullanılabileceğine dair taahhütname verilebilmektedir.

Vasiyetname ile yapılan taşınmaz bağışlarında; taşınmazın mülkiyeti ve kullanım hakkı vefatına dek bağışçıda kalmakta, bağışçının vefatını müteakip açılan vasiyetin tenfizi davası sonucunda taşınmazın mülkiyeti Vakıf adına tescil edilebilmektedir.

Taşınmaz bağışlarında, bağışçılara Vakıf personeli tarafından refakat edilmekte ve masraflar Vakıf tarafından karşılanmaktadır.

Bağış alınan taşınmazlar, gerekli bakım-onarımlarının yaptırılmasını müteakip kiraya verilerek azami gelir elde edilecek şekilde değerlendirilmektedir. Taşınmaz gelirleri ile Vakfın amacı doğrultusunda; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Taşınmazlar ihale yolu ile kiraya verilmektedir.

Kiralık ilanları, TSKGV web sayfası ile “sahibinden.com” ve “hurriyetemlak.com” internet sitelerinde yayımlanmaktadır.

TOBB tarafından yayımlanan Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar gereğince, “Ulusal ve uluslararası savunma sanayii ve askeri havacılık ihtisas fuarları, Milli Savunma Bakanlığı himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip şirketler tarafından organize edilebilir.” 

TSKGV, ulusal ve uluslararası savunma sanayii ve askeri havacılık ihtisas fuarlarını düzenleme yetki ve sorumluluğuna sahip olan ve işveren sıfatıyla bir organizatör şirkete, Fuarın hazırlık ve icra faaliyetlerini yapma işini veren özel hukuk tüzel kişisidir.

TSKGV, Mütevelli Heyeti’nin 13 Mayıs 1992 tarih ve 4/1 sayılı kararı, Vakıf Senedi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yayımlanan Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar gereğince IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının planlama ve icrasına ilişkin faaliyetleri yerine getirmektedir.

IDEF Fuarları 1993 yılından beri, 2 yılda bir, tekli yıllarda düzenlenmektedir.

IDEF Fuarları, kara, deniz, hava ve uzayı kapsayan geniş bir yelpazedeki yüksek teknoloji ürün ve sistemleri ile bunların yan ürünlerinin sergilendiği önemli bir tanıtım ve iş birliği platformudur.

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, dünyanın en büyük savunma sanayii fuarları arasında yer almaktadır ve Türkiye’nin bir dünya markasıdır. 

“IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı” markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından TSKGV adına tescil edilmiştir. 

IDEF Fuarları;

- 1993-2003 yılları arasında 6 defa Ankara’daki THK Türkkuşu Tesisleri’nde, 

- 2005-2007 yılları arasında 2 defa Ankara’daki TJK 75’inci Yıl Ankara Hipodromu Tesisleri’nde, 

- 2009-2019 yılları arasında 6 defa İstanbul’daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir.

IDEF Fuarının organizatör şirketi ile temasa geçilmelidir. 

IDEF, savunma sanayii ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili aşağıda belirtilen profesyonel ziyaretçilere açık bir ihtisas fuarıdır.

- Üst Düzey Sivil ve Askerî Makamlar

- Konuk Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve Diğer Resmî Heyetler

- Büyükelçiler, Askerî Ataşeler, Ticaret Ataşeleri

- Millî Savunma Bakanlığı Yetkilileri ve Personeli

- İçişleri Bakanlığı Yetkilileri ve Personeli

- K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı Yetkilileri ve Personeli

- J.Gn.K.lığı, EGM ve Sahil Güvenlik K.lığı Yetkilileri ve Personeli

- Özel Kuvvetler ve Anti-Terör Uzmanları

- Güvenlik Teftiş Uzmanları ve Profesyonelleri

- Askerî Güvenlik ve İstihbarat Kurumları Personeli

- Sivil Savunma Uzmanları

- Devlet Güvenlik Tedarikçileri ve Satın Almacıları

- İlk Kullanıcılar ve Son Kullanıcılar

- Yangın & Kurtarma Kuvvetleri ve İlk Müdahaleciler

- Analistler, Akademisyenler, Araştırmacılar

- Savunma ve Güvenlik Sanayii Yöneticileri ve Danışmanları

- AR-GE Uzmanları

- Ticari ve Profesyonel Ziyaretçiler

- Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Öğrencileri

- Savunma ve Güvenlik ile ilgili Vakıflar, Dernekler ve Kümelenmeler 

- Yerli ve Yabancı Savunma Muhabirleri

- IDEF, savunma sanayii ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili profesyonel ziyaretçilere açık bir ihtisas fuarıdır. IDEF Fuarları halka açık değildir.

- Fuara ziyaretçi olarak giriş için online kayıt işlemlerinin yapılması zorunludur. Yaka kartı alınırken gerekirse yeterlik ispatı istenir.

- Yaka kartı olmayan hiç kimsenin fuar alanına girmesine izin verilmez.

- Fuara girişlerde günlük üniforma veya takım elbise zorunludur.

- Fuara silahla girmek yasaktır.

- Fuara 18 yaşından küçüklerin girmesine müsaade edilmemektedir.

IDEF Fuarları, tekli yılların Mayıs ayında, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere 4 gün düzenlenir. 
Fuarın ilk günü Fuara sadece protokol, katılımcılar ve özel davetliler giriş yapabilir, ziyaretçi alınmaz. 
Fuar, 1, 2 ve 3’üncü günler saat 10.00 – 17.00, 4’üncü gün ise saat 10.00 – 16.00 arasında açıktır.

Vakfın hisse sahibi olduğu Şirketlerden ASELSAN % 25,7, NETAŞ % 36,96 oranında halka açıktır.

Vakıf Senedine göre yıl içinde elde edilecek brüt gelirin, Vakıf amaçlarına sarf ve tahsis edilen % 80 oranındaki bölümünün; % 65’i Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının On Yıllık Tedarik Programı (OYTEP) projelerine, %35’i ise Yatırımlar/Sermaye artırımına tahsis edilir.

Vakıf tarafından yeni yatırım alanları araştırılır ve ihtiyaç duyulan yatırımlar “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yatırım Esasları Yönergesi”ne göre gerçekleştirilir. Bu kapsamda; şirket kurma, bir şirkete ortak olma, birleşme, ortak olunan şirketteki hisseleri satma veya devretme, mevcut hisse oranını artırma, sermaye artırma vb. şeklinde faaliyetler yürütülmektedir.

Vakıf, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (3388 Sayılı Kanun), Senedi ve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, Mütevelli Heyeti namına ve Mütevelli Heyetin onayını alarak, ana sermayedar olduğu Vakıf Bağlı Ortaklıklarının (VBO); Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Stratejik Plan esasları ile belirlenmiş hedeflerin, performans değerlendirmesinin yapıldığı bir anlayış ile etkin gözetim ve yönlendirilmesini sağlamaktadır. Şirketlerin mali tabloları yıl içerisinde çeyrek dönemlerde incelenmekte, projelerin Ar-Ge dâhil yönetimi analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yeni yatırımlar, sermaye yapısının değişmesine neden olacak girişimler gibi konularda Vakıf Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Mütevelli Heyeti bilgilendirilmekte,  karara esas hareket tarzları arz edilmekte ve alınan kararların uygulanmasını takip edilmektedir. Vakıf tüm bu faaliyetlerini başta Yıllık Olağan Genel Kurullarda olmak üzere kendisini temsilen görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve halka açık şirketler için SPK düzenlemelerine uygun olarak Vakıf tarafından pay sahibi olunan şirketlerde, Vakıf tüzel kişiliğini temsilen ya da gerçek kişi olarak Vakfı temsilen görev yapacak Yönetim Kurulu Üye adayları, her yıl en geç Şubat ayı içinde Mütevelli Heyet kararı ile belirlenmektedir. Mütevelli Heyeti’nin belirlediği Üyeler sermayedar olarak Vakıf tarafından şirketlerin Genel Kurullarında aday olarak gösterilmekte ve seçilmektedir.

ASELSAN dışındaki Vakıf Bağlı Ortaklıkları (VBO) halka açık olmamaları nedeniyle bağımsız denetimi zorunlu olmamakla birlikte, Vakıf tarafından tüm VBO’lar bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Buna göre, her yıl Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi tarafından şirketlerin denetimi gerçekleştirilmektedir. VBO’ndan ASELSAN dışındaki şirketlerde zorunlu olmamasına rağmen, Vakıf tarafından Denetim Komitesi kurulması hususu 2014 yılı Genel Kurullarında şirketlerin esas sözleşmelerine dahil ettirilerek bu komite yoluyla da denetim süreci etkinleştirilmiştir. Ayrıca, Vakıf Genel Müdürlüğü Mütevelli Heyeti Denetçileri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmekte ve denetlenmektedir.

ASELSAN ve NETAŞ’ın halka açık olması nedeniyle SPK mevzuatlarına göre mali tabloları yayımlanmaktadır. Diğer Şirketlerin ise mali tabloları yayımlanmamaktadır.

TSKGV’nin Bağlı Ortaklıklarındaki hisse payı ASELSAN’da %74,2, TUSAŞ’da %54,5, ROKETSAN’da %55,3 (Vakıf şirketlerinin payları ile birlikte %74,7) ve HAVELSAN’da %99,5’dir.

Savunma projelerinin özellikleri itibariyle genellikle yıllara sâri uzun bir sürece yayılmaları, VBO tarafından çeşitli araştırma kuruluşları ve üniversitelerin yanı sıra çok sayıda altyüklenici firma ile söz konusu projelerde birlikte ve yakın koordine içerisinde çalışmayı gerektirmektedir. 

2017 yılsonu itibariyle çalışılmakta olan 4.244 yerli alt yükleniciye toplam 1,1 Milyar Dolar ödeme yapılmış, aktarılan iş payları ile yerli sanayi desteklenerek büyümesine katkı sağlanmıştır. 2010 yılında 9.752 kişiyi istihdam eden Vakıf Bağlı Ortaklıkları, 2017 yılında 15.519 kişiyi istihdam etmiştir.    

Vakfımızın gelirleri sermayesinde pay sahibi olduğu şirketlerden gelen kar payları, kiraya verilen gayrimenkullerinin kira gelirleri, IDEF fuar gelirleri, finans gelirleri ve yüce milletimizin yapmış olduğu bağışlardan oluşmaktadır.

Gelirlerin %80’ ni milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere kullanılmaktadır. Kalan %20’ si ise Vakıf yönetim giderleri ve mal varlığını artıracak yatırımlar ile ihtiyatlara tahsis edilmektedir.